Over de band tussen mens en dier

Antrozoölogie

Onze relatie met dieren is divers en complex. Een dier kan onze beste vriend zijn, of gebruikt worden als lastdier. Ook bezoeken we dieren in de dierentuin, we houden dieren op boerderijen en nog regelmatig belanden ze op ons bord.

Al deze, soms tegenstrijdige, relaties proberen we voor onszelf te verklaren. Dat valt niet altijd mee. Ook verschilt de interactie en de relatie tussen mens en dier per cultuur of land.

In Nederland wordt steeds vaker dieren ingezet bij therapie, coaching, in het onderwijs en als bezoekdier in verzorgingshuizen. Veel mensen hebben baat bij de interactie met bijvoorbeeld een hond, kat of zelfs paard.

Antrozoölogie, een relatief jong wetenschapsgebied, houdt zich bezig met deze interactie tussen mens en dier. Binnen de master Levenslooppsychologie wordt antrozoölogie benaderd vanuit een psychologisch perspectief en is het mogelijk hierin af te studeren. 

Omdat de band en interactie tussen mens en dier mij altijd geïnteresseerd heeft, wil ik mij graag verdiepen in de mens-dierrelatie in het dagelijkse leven, de interactie tussen de mens en zijn huisdier gedurende de levensloop.

De meeste van mijn korte en kinderverhalen gaan over dergelijke interacties. Soms zijn deze interacties intens, soms terloops en minder van belang.

Ga hier naar mijn korte en kinderverhalen, boeken: