Antrozoölogie

‘In de manier waarop mensen over dieren denken, is de enige consistentie de inconsistentie.’
Hal Herzog
Open Universiteit:

Antrozoölogie is het wetenschapsgebied dat zich bezighoudt met de interactie tussen mens en dier. Hoewel mensen en dieren een lange geschiedenis samen hebben, is dit wetenschapsgebied nog relatief jong.

In ons moderne bestaan is onze verhouding tot dieren divers en complex. We houden dieren als gezelschaps- of als lastdier; we bezoeken hen in de dierentuin, houden hen op boerderijen en ze liggen zelfs op ons bord. Steeds vaker zetten we dieren ook in om ons te ondersteunen in een therapeutische context, bij coaching, in het onderwijs, of als bezoekdier in verzorgingstehuizen. Antrozoölogie is het relatief jonge wetenschapsgebied dat zich bezighoudt met de interactie tussen mens en dier.

We weten nog niet zoveel over onze relatie met dieren. De studie van diergedrag (ethologie) en mensgedrag (psychologie) waren tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw strikt gescheiden domeinen. In de daarop volgende decennia werden ze gevat in een gemeenschappelijk theoretisch kader van disciplines zoals de gedragsecologie, sociobiologie en evolutionaire psychologie. Zelfs toen betrof het nog steeds een eenzijdige studie van gedrag van mensen óf dieren. Slechts zelden ging het om de interactie tussen beiden.

In die zin biedt de antrozoölogie als recente discipline een revolutionair uitgangspunt: voor het eerst in de geschiedenis van de wetenschap gaat het in detail over de interactie tussen mens en dier, tussen een verbaal en een non-verbaal wezen.

In mijn master levenslooppsychologie verdiep ik mij in en wil ik afstuderen in de Antrozoölogie.