Hoe bereik je potentiële werknemers

en hoe behoud je waardevolle medewerkers?

Arbeidsmarktcommunicatie

Goede werknemers vinden is moeilijk. Tegenwoordig red je het niet meer met af en toe een vacature plaatsen. De traditionele personeelsadvertentie schiet zijn doel voorbij. Daarnaast is het door de schaarste op de arbeidsmarkt steeds belangrijker om doelgericht te werven.

De strijd om de potentiële werknemer wordt steeds meer een mengvorm van inkoop- en verkoopmarketing. De werkgever koopt productiviteit tegen een bepaalde prijs, de medewerker verkoopt zijn productiviteit voor de beste prijs, namelijk de beste arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Dit vraagt om duurzaam relaties onderhouden op de arbeidsmarkt. Arbeidscommunicatie is daar een belangrijk instrument bij. Je communiceert je vraag naar personeel en je aanbod van de organisatie. Arbeidsmarktcommunicatie is een onderdeel van de gehele communicatie, je corporate communicatie. Steeds vaker gebeurt deze communicatie vanuit het marketingprincipe.

Goed voorbereide arbeidsmarktcommunicatie is onontbeerlijk voor het effectief werven op de arbeidsmarkt en vereist een methodische aanpak. 

Ik kan je hierbij ondersteunen.

Teksten over mens en werk

Als HR-professional en tekstschrijver schrijf en redigeer ik blogs, artikelen, whitepapers, online teksten over mens en werk. Daarnaast help ik je als redacteur/schaduwauteur bij het schrijven van je scriptie over mens en werk. 

Alles voor een helder verhaal in duidelijke taal.

Adviseren & opzetten HR

Wanneer kun je HR-beleid als goed bestempelen? Dat is niet eenvoudig te beantwoorden. De eisen veranderen in de loop van de tijd en ook de beoordeling van HR-beleid hangt af van de beoordelaar. Werknemers kijken anders naar HR-beleid dan het personeel. Managers beoordelen HR-beleid anders dan vakbonden. 

Naast het vormgeven van HR-beleid adviseer ik op de volgende thema’s:

– Strategische personeelsplanning, instroom, doorstroom en uitstroom

– Werving & selectie, matchen van talenten en functies (ook uitvoering)

– Werkbeleving medewerkers, HR-gesprekscyclus, belonen

– Ontwikkelen en verduurzamen van medewerker (en organisatie), loopbaanmanagement

– Arbeidsmarktcommunicatie & employer branding