Marjon Schiltman schrijft over de interactie tussen mens en dier

Mens en dier, een complexe relatie: hieronder vind je meer informatie over deze interactie die al vrij oud is. Op deze webpagina de subonderdelen op een rijtje:

De Open Universiteit heeft een module die ingaat op deze interactie, een inleiding op Antrozoölogie, en binnen psychologie is het mogelijk af te studeren in de wetenschap die de vaak complexe relatie tussen mens en dier bestudeert.

Open Universiteit: ‘De bijzondere leerstoel Antrozoölogie van de Open Universiteit legt zich toe op een academische benadering van de mens-dier relatie vanuit de Psychologie. Dat betekent dat de leerstoel bijdraagt aan de masteropleiding in de Psychologie, met als bijzonderheid kennis over mens-dierrelatie en over het inzetten van dieren in de gezondheidszorg, in coachingstrajecten en in onderwijstrajecten. 

Meestal zal het gaan om masters in de klinische psychologie waarbij onderzoek en stage kunnen worden uitgevoerd. Deze vinden plaats in settings waar dier-ondersteunde interventies worden ingezet. Denk aan verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen, of gezinnen met kinderen met autisme. 

Ook dier-ondersteunde toepassingen in de arbeids- en organisatiepsychologie, levenslooppsychologie of gezondheidspsychologie zijn denkbaar.’

Bonobo