Privacyverklaring

 
Privacyverklaring

Marjon Schiltman gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want uw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke persoonsgegevens Marjon Schiltman verzamelt, wat Marjon Schiltman daarmee doet en wat uw rechten zijn met betrekking tot die persoonsgegevens.

 
Over Marjon Schiltman

Marjon Schiltman is actief als creatief coach. Hierna te noemen: Marjon Schiltman.

 
 
Welke persoonsgegevens Marjon Schiltman verwerkt

Marjon Schiltman kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het sturen van een e-mail via de contactgegevens op de website aan Marjon Schiltman verstrekt. Marjon Schiltman verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres en contactgegevens
 
 
Waarom Marjon Schiltman persoonsgegevens verwerkt

Marjon Schiltman verwerkt deze gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

  • Marjon Schiltman heeft toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
  • U heeft de persoonsgegevens aan Marjon Schiltman bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.
 
 
Voor welke doeleinden Marjon Schiltman gegevens verzamelt

Marjon Schiltman verzamelt persoonsgegevens niet zomaar, maar doet dat met één van de onderstaande doelen:

  • Het opnemen en onderhouden van contact met u

Marjon Schiltman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om dit contact te onderhouden, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 
 
Delen met anderen

Marjon Schiltman maakt gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor onderhoud van het contact. In de meeste gevallen betreft het gewone persoonsgegevens. Deze derden zijn in dit geval:

  • De hostingprovider (Hostnet en de AVG) die de website van Marjon op zijn server heeft staan;
  • De partij (Google Cloud en de AVG) wiens dienstverlening Marjon gebruikt om algemene gegevens te bewaren;

Het kan bovendien zo zijn dat Marjon Schiltman bij de uitvoering van haar dienstverlening genoodzaakt is bepaalde gegevens bekend te maken aan een derde partij om haar dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. 

Hierover informeert Marjon Schiltman u vooraf.

 
Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. Marjon Schiltman maakt gebruik van cookies om de site goed te laten functioneren.

U kunt cookies makkelijk verwijderen via uw browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe u dat doet. Via de website Your Online Choices kunt u bovendien uitzetten dat u advertenties te zien krijgt gebaseerd op uw online gedrag.

Zie ook Cookiepolicy.

 
Social media

Op de website van Marjon Schiltman staan Social media knoppen gekoppeld aan het profiel van Marjon Schiltman. Door gebruik te maken van deze Social media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. 

Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacybeleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

 
Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden op een beveiligde laptop bewaard met een back-up in de Cloud. De laptop is alleen in handen van Marjon Schiltman en alleen via een complex wachtwoord toegankelijk.

Daarnaast bewaart Marjon Schiltman uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Marjon Schiltman.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht aan u of een derde partij of verwijdering sturen naar info@marjonschiltman.nl. Marjon zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Marjon Schiltman verzoekt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat zij kan vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken.

Op de kopie van uw identiteitsbewijs vraagt Marjon Schiltman u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

U kunt hiervoor de KopieIDapp gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 
Beveiligen

Marjon Schiltman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen naar redelijkheid om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Marjon Schiltman maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit betekent dat uw verbinding met haar website is versleuteld middels SSL (Secure Socket Layer).

Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u eventueel met Marjon Schiltman via haar website deelt niet inzien.

Bovendien maakt Marjon Schiltman gebruik van een VPN-verbinding wanneer zij op een andere locatie werkt dan de thuislocatie.

 
Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Marjon Schiltman verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met haar op. Zij zal haar best doen om er samen met u uit te komen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit moet doen.

 
Wijzigingen

Marjon Schiltman heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseert u daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Bij grote wijzigingen zal zij u informeren via haar website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-11-2019.