Werkwijze en tarieven

Hoe ik graag werk ...

Ik werk voornamelijk op afstand, vanuit mijn eigen thuiskantoor, en dat is voor schrijfactiviteiten geen enkel probleem. Bij voorkeur staat er een kop koffie naast me op het bureau. Je hoeft dus geen werkplek voor mij te creëren. Voor een eerste kennismaking kom ik bij je langs, maar dat kan ook via Teams of Zoom. Mocht het nodig zijn, kan ik altijd gedeeltelijk op locatie werken, maximaal de helft van de werktijd. Reistijd is jammer van mijn en jouw tijd.

Hoe ik graag samenwerk ...

Ik werk graag met enthousiaste opdrachtgevers en werkgevers die goed zijn in wat ze doen, weten wat ze willen en waar ze mee bezig zijn. Opdrachtgevers die de waarde inzien van het uitbesteden van andere activiteiten. Omdat je nou eenmaal niet alles kan en moet willen. Een samenwerking op gelijkwaardige basis vind ik belangrijk. We zijn immers allemaal professionals op ons eigen gebied!

Wat is mijn expertise?

Mijn expertise ligt bij HR-gerelateerde thema’s zoals: duurzame inzetbaarheid, positive ageing, Het Nieuwe Werken, werk-privé balans, coachen, loopbaan, job crafting, Persoon-Werk Fit theorie, career construction, narratieven, creativiteit en persoonlijke groei en ontwikkeling, 45-plussers op de arbeidsmarkt die vanwege hun loyaliteit en ruime werkervaring nog zeker mee willen doen maar tegen leeftijdstereotypering aanlopen, mantelzorg combineren met een betaalde baan, en zo wordt de lijst steeds langer. In het kort? De psychologie van arbeid en gezondheid, mijn afstudeerrichting.

Hoe ik declareer ...

Per uur – Mijn uurtarief ligt tussen de € 40,-  en € 55,- exclusief btw en is mede afhankelijk van het soort werkzaamheden. Ik registreer de uren en stuur een urenoverzicht mee met de factuur. De facturatie spreken we af per maand of kwartaal, afhankelijk van de hoeveelheid uren.

Per project/onderdeel – Omdat het vaak gemakkelijker is een vaste prijs af te spreken voor een bepaalde opdracht of project, beslissen we samen of we kiezen voor een vast aantal uren per project.

Vaste fee – Afhankelijk van de werkzaamheden kan het vaak effectiever zijn een vast aantal uren per maand te betalen. Ik houd mijn tijd bij en laat je weten of de limiet in zicht komt. Jij hoeft je geen zorgen te maken over extra onverwachte kosten.

Na de kennismaking volgt een offerte. Bij akkoord van de offerte en het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst starten de werkzaamheden. 

 

Geen last van de wet DBA – Jij als opdrachtgever wil natuurlijk zonder zorgen een zelfstandig professional kunnen inhuren. Het is alleen niet altijd duidelijk of aan alle regels uit de modelovereenkomst wordt voldaan bij het inhuren van een ZZP’er. Dat wilde ik voorkomen. Omdat ik mij laat ‘verlonen’ lopen mijn opdrachtgevers geen enkel risico op naheffingen en boetes. 

Ik sta als freelancer op de loonlijst van een verloningsbedrijf. Op die manier draag ik de loonheffingen en sociale premies af. Als freelancer werk ik nog steeds als zelfstandige. Ik kan dus zelf bepalen voor wie ik werk en tegen welk tarief.

 

De voordelen voor opdrachtgevers:

  • Geen risico op naheffingen en boetes;
  • Ik ben net zo flexibel in te huren als een zzp’er;
  • Net als bij het inhuren van een zzp’er is er geen doorbetalingsplicht bij ziekte