“When we study our relationship with animals we learn about ourselves”

M. Beckoff


Lees meer over de
interactie mens dier …

Contact…
Eenzaamheid
onder ouderen …

Mens en dier

een ingewikkelde interactie

We hebben een complexe relatie met dieren. Ze houden ons gezelschap, we gebruiken dieren als lastdier, bezoeken hen in de dierentuin, of ze eindigen op ons bord. De laatste jaren zetten we dieren steeds vaker in als assistent, bijvoorbeeld bij therapie, bij coaching, in het onderwijs, of als bezoekdier in verzorgingstehuizen.




Ouderen en eenzaamheid

Bijna de helft van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam


Uit onderzoek blijkt dat door de aanwezigheid van een huisdier eenzaamheid bij ouderen vermindert en de gezondheid zelfs verbetert. Oudere mensen met een huisdier hebben ongeveer 36% minder kans om eenzaam te worden. Daarnaast hebben ze meer geluksgevoelens dan mensen zonder een huisdier. Een huisdier zet bovendien aan tot meer bewegen en het verzorgen van een huisdier heeft een positief effect op de gezondheid van de hersenen.

Ons rare gedrag richting dieren

Een kleine klimmer

Nieuws

Blogbabbels met veren, (mega)korte, pluizige verhalen en kinderverhalen